Přeskočit na obsah

Program

Rozvrh

Dopolední lekce

Hra s rytmem.

BcA. Ladislav Ščurek DiS.

Jak využít tělo k probuzení rytmu u dětí. Hra na různé rytmické nástroje. Zapojení afrických bubnů djembe.


Hudba v pohybu – Rytmus v každém z nás

MgA. Mgr. Hana Novotná

Během dílen rozezníme nejcennější nástroj, který bez ohledu na věk či zkušenosti každý z nás máme, a tím je naše tělo. Prostřednictvím hravého a tvořivého prožitku z vlastního pohybu budeme s využitím mluveného slova, písní, instrumentálního doprovodu i klasických skladeb (znovu)poznávat základní pohybové prostředky a současně budeme hledat jejich vzájemné průsečíky se znějící hudbou. Vyzkoušíme si také způsoby, jak elementy pohybu využít v improvizaci a didaktických situacích pro různé stupně škol.


Hudební kalendárium 2022/2023

Mgr. Jakub Kacar, DiS.

Následující školní rok čeká hudební výchovu mnoho hudebních výzev ve formě slavných výročí, rozmanitých svátků a mezinárodních dnů. Čeká nás komplexní soubor aktivit a námětů využitelných ve výuce hudební výchovy právě pro tento školní rok.


I cesta může být cíl

PaedDr. Jan Prchal 

HV v období revize, (nejen) populární hudba v HV – hrajeme, zpíváme, posloucháme a soutěžíme. Kvízy, praktické činnosti a speciálně: aktivní a aktivizační poslech hudby. Můj hudební deník. … aby to nebyla nuda! … a bylo to k užitku.


Kdepak jenom zpívání, hlavně žádné zívání!

Mgr. Jiří Jablunka

Tvořivá práce s autorskými písněmi v průběhu celého školního roku, aktivity k poslechovým činnostem, náměty k hlasovému rozvoji dětí, tematické hudební projekty a hry, mezipředmětová vazba.


Nápad, podívat se na PAD.

Mgr. Martin Grobár, Ph.D.

Seznámíme se s padovým kontrolerem – speciální zařízení, které vypadá jako dlaždice osázená barevnými čtvercovými tlačítky, sestavenými do mřížky 4×4 nebo 8×8. Tlačítka se nazývají pady a jejich zmáčknutím můžeme provádět hudební kouzla s tónem, zvukem, samplem. V kurzu si osvojíme způsob zapojení, nastavení a využití padového kontroleru v kolektivní HV. 


S hudbou? S hudbou!

Rafaela Drgáčová

Podpora radostně prožívané kreativity u vyučujících a dětí na všech typech škol v cíleně zaměřených metodických celcích. Ukázky propojení nenáročných pěveckých, rytmických i pohybových činností v duchu Orff-Schulwerku s důrazem na etickou i činnostní výuku.


Hravě s hlasem

PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph. D.

Deklamace, zpěv, elementární improvizace –  to vše v tematicky propojeném celku komplexně vystavěné hudební dílny, kde jsou důležité principy Orffova Schulwerku spolu s přirozeností, hravostí a zážitky.


S poslechem a činností hudebka je radostí.

Mgr. Lenka Pobudová

Komplexně pojaté dílny zaměřené na hru, zážitek a tvořivost při výuce hudební výchovy s literárním přesahem a s důrazem na aktivní poslech.


Odpolední program

Orchestr LDHV

Josef Vondráček

Skládám hudbu vážnou i nevážnou, příležitostně diriguju sbory a orchestry… a taky učím na ZUŠ v Letohradě 🙂

Pěvecký sbor LDHV 

Mgr. Jana Eichler Honců, DiS.

Jsem pedagožka, sbormistryně, zpěvačka, absolventka PF KHV UJEP Ústí nad Labem (obor hudební výchova – sbormistrovství) a absolventka teplické konzervatoře (obor Populární zpěv). Na ZUŠ Evy Randové v Ústí nad Labem vyučuji populární zpěv a vedu dětské sbory Randál a Přídemdýl, organizuji Letní sborový tábor. Jsem také sbormistryní vokálního uskupení Panoptikum, které se věnuje především populární hudbě.

Večerní kroužky

Tlačítko na všechno – vyrobme si vlastní elektronický hudební nástroj. (M. Grobár)

Hody, hody, doprovodyaneb nebojme se u klavíru (J. Jablunka)

Canva – pomůcka pro učitele, bez které si nedokážu představit nepřímou pedagogickou činnost, mimo jiné naučíme videa s průběhem (L. Pobudová)

Nebojte se Sibelia! Kroužek pro všechny, kteří začínají pracovat s notačním programem Sibelius. (J. Prchal)

Jak smysluplně učit poznatky v hudební nauce – sdílení zkušeností (J. Jiřičková)

Nebojme se poslouchat – aktivním poslechem k rozšíření hudebních obzorů (J. Kacar) – (poslední volná místa)

Hosté

VLADIMÍR HRDINA – přednáška na téma: Hudba a humor: Postavení humoru v hudbě je velmi zvláštní, většinou, když se muzikanti dobře baví, tak  publikum nechápavě zírá. Tak jak to tedy vlastně s humorem v hudbě je. Má přece mnoho podob. Může být cílem i prostředkem, obsahem i formou, nebo jen tak pobavit.

MUZIČKA – cimbálová muzika: seminář lidových tanců a koncert

SLÁVEK JANOUŠEK – zpěvníky a programy pro děti (1. st. + MŠ), koncert